Chú ý url sau không thuộc vocvach.com

https://signal.org/download/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy