Chú ý url sau không thuộc vocvach.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.thoughtcrime.securesms

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy