Chú ý url sau không thuộc vocvach.com

https://apps.apple.com/us/app/signal-private-messenger/id874139669

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy