Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/get-started-with-office-2019

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy