• Cách đồng bộ hóa tệp trong Microsoft Teams với máy tính Cách đồng bộ hóa tệp trong Microsoft Teams với máy tính
    Để đồng bộ hóa các tệp Microsoft Teams của mình, trước tiên bạn cần phải cài đặt OneDrive. Nếu bạn đã đăng nhập vào Teams bằng tài khoản Microsoft — thậm chí với tài khoản miễn phí — bạn sẽ có quyền truy cập vào OneDrive
  • Cách giới hạn phản hồi trong Google Forms Cách giới hạn phản hồi trong Google Forms
    Google Forms được sử dụng để thực hiện những cuộc khảo sát với số lượng lớn người tham gia. Trong khi thực hiện thì chúng ta có thể giới hạn phản hồi bảng khảo sát trên Google Forms.