• Cách liên kết TikTok với Instagram, YouTube, Twitter Cách liên kết TikTok với Instagram, YouTube, Twitter
    Để giúp các tài khoản Tik Tok tăng lượt follow, tăng tương tác với những người theo dõi, chúng ta có thể liên kết với những tài khoản khác gồm Instagram, YouTube, Twitter mà bạn đang quản lý.
  • Cách hạn chế người trả lời bài đăng Twitter Cách hạn chế người trả lời bài đăng Twitter
    Twitter hiện tại đã cho phép người dùng thiết lập chế độ ai có thể trả lời bài đăng của bạn trên Twitter, hạn chế người lạ không quen biết bình luận vào bài viết của bạn để tránh spam nội dung.