• Cách in 2 trang trên 1 mặt giấy Cách in 2 trang trên 1 mặt giấy
    Việc in 2 trang trên 1 mặt giấy hay in hai mặt giấy sẽ tiết kiệm được giấy in rất nhiều, tránh sử dụng giấy không cần thiết khi bạn in tài liệu tham khảo hoặc những tài liệu không nhất thiết phải in 1 mặt.
  • Cách xem số từ trong slide PowerPoint Cách xem số từ trong slide PowerPoint
    Để xem số từ trong PowerPoint thì bạn không thể thực hiện thao tác tương tự như khi xem số từ trong Word hoặc hiển thị số từ trong Excel được.