• Cách chèn video vào PowerPoint Cách chèn video vào PowerPoint
    Chèn vào video PowerPoint sẽ giúp bài thuyết trình của bạn thêm sinh động hơn khi có video minh họa. Người xem bài thuyết trình vừa có thể đọc nội dung vừa có thể xem thêm ở video.
  • Cách in nhiều slide PowerPoint trong một trang giấy Cách in nhiều slide PowerPoint trong một trang giấy
    Thao tác in slide PowerPoint không phải là thao tác xa lạ. Và chúng ta cũng có thể gộp nhiều slide PowerPoint vào cùng 1 trang giấy để tiết kiệm giấy in.