• Cách sao chép ảnh, video Google Photos sang OneDrive Cách sao chép ảnh, video Google Photos sang OneDrive
    Các dịch vụ lưu trữ đám mây thường có tùy chọn sao chép tập tin dữ liệu, khi người dùng muốn chuyển từ dịch vụ này sang dịch vụ khác, chẳng hạn chuyển ảnh và video từ Google Photos sang OneDrive.
  • Cách chia sẻ Word bằng OneDrive Cách chia sẻ Word bằng OneDrive
    Bạn hoàn toàn có thể tận dụng OneDrive để chia sẻ Word, Excel, PowerPoint. Khi chia sẻ chúng ta cũng có thể cấp quyền để người nhận file chỉ được phép xem, hoặc họ có thể chỉnh sửa tài liệu.