• Cách build đội hình Suy Vong mùa 5 DTCL Cách build đội hình Suy Vong mùa 5 DTCL
    Đội hình Suy Vong DTCL mùa 5 sở hữu sát thương lớn và có thể kết hợp được với nhiều hệ tộc khác nhau bởi sở hữu số lượng tướng khá nhiều. Tuy nhiên các tướng cần có trang bị nếu muốn phát huy tối đa sức mạnh của mình.
  • Lên đồ Aphelios DTCL mùa 5, đồ chuẩn cho Aphelios mùa 5 Lên đồ Aphelios DTCL mùa 5, đồ chuẩn cho Aphelios mùa 5
    Đồ chuẩn Aphelios DTCL mùa 5 có phần giống với cách lên đồ Aphelios DTCL mùa 4 nhưng có khác biệt đôi chút vì Aphelios sẽ là carry chính 4 vàng ở DTCL: Ngày Phán Quyết này.