• Cách chia sẻ file giữa Android và Ubuntu trên mạng Cách chia sẻ file giữa Android và Ubuntu trên mạng
    Khi PC và thiết bị di động được kết nối với cùng một mạng WiFi, bạn có thể dễ dàng làm cho chúng giao tiếp với nhau. Trong bài viết hôm nay, bạn sẽ tìm hiểu cách chia sẻ file giữa Android và Ubuntu trên mạng cục bộ.
  • Cách xóa lịch sử tải trên Android Cách xóa lịch sử tải trên Android
    Xóa lịch sử tải trên Android sẽ dọn dẹp bộ lưu trữ trên thiết bị, xóa những nội dung không cần thiết và tránh tình trạng bộ lưu trữ Android bị đầy.