Thay đổi cách hiển thị biểu ngữ thông báo ứng dụng Your Phone trong Windows 10

Khi Action Center trong Windows 10 nhận được thông báo mới, nó sẽ hiển thị ngắn gọn biểu ngữ thông báo phía trên khu vực thông báo trên thanh tác vụ để cho bạn biết.

Có thể tùy chỉnh cách thông báo Your Phone hiển thị trên PC

Sau khi liên kết iPhone hoặc điện thoại Android với PC chạy Windows 10, bạn có thể sử dụng ứng dụng Your Phone trên PC để xem các thông báo được chuyển tiếp từ điện thoại Android hoặc iPhone trên PC của bạn, v.v...

Ứng dụng Your Phone trong Windows 10 có tính năng thông báo, cho phép bạn kiểm soát mức độ chi tiết bạn muốn hiển thị trên các biểu ngữ thông báo được gửi từ điện thoại đến PC. Bạn có thể chọn để các biểu ngữ thông báo này hiển thị với các bản xem trước, chỉ hiển thị người gửi hoặc ẩn tất cả nội dung để bớt bị phân tâm hoặc vì lý do riêng tư.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi việc hiển thị biểu ngữ thông báo trên ứng dụng Your Phone trong Windows 10.

Thay đổi cách hiển thị biểu ngữ thông báo ứng dụng Your Phone trong Windows 10

Đây là cách thực hiện:

1. Mở ứng dụng Your Phone.

2. Nhấp vào biểu tượng Settings (bánh răng) ở cuối bảng điều khiển bên trái.

3. Nhấp vào General trong bảng điều khiển Settings ở giữa.

Nhấp vào General trong bảng điều khiển Settings ở giữa
Nhấp vào General trong bảng điều khiển Settings ở giữa

4. Trong bảng điều khiển General ở bên phải, chọn Hide all content (ẩn tất cả nội dung), Show with sender only (chỉ hiển thị người gửi) hoặc Show with previews (hiển thị các bản xem trước) - tùy chọn mặc định - để biết cách bạn muốn hiển thị biểu ngữ thông báo từ ứng dụng Your Phone của mình.

Ẩn tất cả nội dung trong thông báo
Ẩn tất cả nội dung trong thông báo
Chỉ hiển thị người gửi
Chỉ hiển thị người gửi
Hiển thị các bản xem trước
Hiển thị các bản xem trước

5. Bây giờ bạn có thể đóng ứng dụng Your Phone nếu muốn.

Xem thêm:

Thứ Hai, 23/11/2020 17:02