Nếu đang tìm kiếm tips, thủ thuật hay, tính năng mới của Zalo, Viber, Facebook Messenger, Skype, WhatsApp, Telegram thì bạn đến đúng nơi rồi đấy ^_^!

  • Cách ghim nhiều tin nhắn trong Zalo Cách ghim nhiều tin nhắn trong Zalo
    Nhóm chat Zalo đã hỗ trợ bạn ghim nhiều tin nhắn Zalo, thay vì chỉ 1 tin nhắn như trước đây. Như vậy các thành viên trong nhóm có thể xem được nhiều thông báo quan trọng một lúc.
  • Cách sửa lỗi 704, 600, 602, 606, 647 Cách sửa lỗi 704, 600, 602, 606, 647
    Mã lỗi 704 Zalo khiến bạn không đăng nhập được Zalo, và thuộc dạng lỗi truy cập Zalo 704. Khi đó người dùng sẽ không thể đăng nhập được tài khoản Zalo, cho dù nhập đúng số điện thoại, mật khẩu.