• Cách đổi hình nền tin nhắn trên điện thoại Samsung Cách đổi hình nền tin nhắn trên điện thoại Samsung
    Hiện nay một số dòng điện thoại Samsung đã có tùy chọn thay đổi hình nền tin nhắn bằng bất cứ hình ảnh nào mà bạn thích, thay vì nền trắng hoặc nền đen theo mặc định.
  • Lấy lại tin nhắn đã xoá trên Android như thế nào? Lấy lại tin nhắn đã xoá trên Android như thế nào?
    Nếu tìm đến bài viết này chắc hẳn bạn vừa mới lỡ tay xóa hoặc mất tất cả các tin nhắn quan trọng và muốn lấy lại chúng. Có một cách đơn giản là thiết lập sao lưu tự động tin nhắn và nhật ký điện thoại để có thể lấy lại chúng trong tương lai.